Reut Alina

reut
Absolwentka edukacji muzycznej szkolnej i dyrygentury chóralnej, prowadząca koncerty edukacyjne.