Derkowska Aneta

Nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych, doktorantka Katedry Muzykologii, autorka wielu artykułów i recenzji muzycznych, prowadząca koncerty na scenach.