KWARTET SMYCZKOWY COPERNICUSS

kwartet smyczkowy copernicus

Monika Orłowska /I skrzypce/
Wojciech Skruszewicz /II skrzypce/
Karalina Orsik – Sauter /altówka/
Piotr Skruszewicz /wiolonczela/

W programie m.in.:
A. Corelli, J. S. Bach, G. Fr. Haendel,
O. Respigi, F. Geminiani, A. Vivaldi.